Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
СКРОМНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.08.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТЕН ЧЕКОР НАПРЕД
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ВИОЛИНИСТОТ БЛАГОЈА И ПИЈАНИСТКАТА ИВЕТА ДИМЧЕВСКИ

Периодика: Вечер Датум: 29.07.1986

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1983

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НА САМИОТ ВРВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БЕЗ АНГАЖМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ШИРОКА ЕМОТИВНА СКАЛА

Периодика: Вечер Датум: 23.07.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВПАТ СО ЗВУКОТ НА ОРГУЛИТЕ

Периодика: Вечер Датум: 19.11.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СРДЕЧНИ АПЛАУЗИ

Периодика: Вечер Датум: 16.10.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСТОЈНО НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ УСПЕШНИ ВИДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.03.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕАМБИЦИОЗЕН ПОТФАТ

Периодика: Вечер Датум: 03.01.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВКУСНО И БЕСПРЕКОРНО

Периодика: Вечер Датум: 11.08.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗРАБОТЕНА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЗРЕЛА ПИЈАНИСТИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1975