Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРАЈ БЕЗ БЛЕСОЦИ
ЗА АИДА СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОЛИСТИЧКА ЕКИПА

Периодика: Вечер Датум: 02.06.1987

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
СЕЗОНА НА ГОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.02.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
БРУНО СЕБАСТИЈАН-ПЕЈАЧ СО ПРОВЕРЕНИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВЕ ДОБРИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 19.10.1974