Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЕДНАКВИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.11.1962