Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ТРЕНД ЗА ПРИЗЕМЈУВАЊЕ
ПО ГОДИНАШНАВА ТРИБИНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО ВО ОПАТИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.11.1987

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ПО ПАУЗА-ПАК УСПЕШЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЈОЖЕ ФЛОУТ – АТРАКЦИЈА НА ВЕЧЕРТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.04.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВ ПРЕТПЛАТНИЧКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1960

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОЛЕМ БРОЈ МУЗИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1957

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
МУЗИЧКО ПИСМО ОД ЗАГРЕБ

Периодика: Разгледи Датум: 21.10.1956

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
МАЈСКИ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Разгледи Датум: 06.05.1956