Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗА РЕДОВНИ СИМФОНИСКИ МАТИНЕА. ЧАЈКОВСКИ СО ДИМИТРОВА И ЦВЕТКОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.02.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕМОТИВНИ ИСКАЖУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.07.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАРИЈА ХАРВЕЈ, СОПРАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ ПОСТИГАЊА, НО И ИСПОЛНУВАЧКИ НЕСКЛАДНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1961