Автор: Тодор Скаловски Категорија: есеј
РЕФЕРАТ НА МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ВО НОБ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1959