Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА СОВРЕМЕНИ МУЗИЧКИ КРСТОПАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЛАГОРОДНА МИСИЈА ВО СОВРЕМЕНОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1973

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СВ. СОФИЈА – СЕ ПОИЗЕДНАЧЕНА ВО ИЗРАЗОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.06.1972

Автор: Ристо Кузмановски Категорија: критика
НАПУШТАЊЕ НА ТЕСНИОТ КРУГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1971

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПОД ЗНАК НА РТФ И ТОМА ПРОШЕВ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1967