Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
КРЕАТИВЕН ДОСТРЕЛ СО МАРКАНТНА ЕКСПРЕСИЈА
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.03.2006

Автор: Б. Петровски Категорија: Осврт
ФЕСТИВАЛ

Периодика: Вечер Датум: 16.11.1971

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
АФИРМАЦИЈА НА САМОДЕЈНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.09.1964