Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАКО И ПОРАНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН КОНЦЕРТ

Периодика: Вечер Датум: 29.07.1975

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ВИСОК ТВОРЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОРЕКТЕН ОДНОС

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1971