Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСТИНСКИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 01.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПОТЕОЗА НА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 20.01.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАГОРОДНИ МУЗИЧКИ КАЖУВАЊА
за концертот на билјана гаврилска, божидар братоев на виолини и фред дошек на оргули

Периодика: Вечер Датум: 13.03.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ВИСОКО ИЗВЕДУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ СО ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 06.06.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНА КОНЦЕРТНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВО ДОЛОВЕН ПРОКОФЈЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА БАРОКНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1977

Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАКО И ПОРАНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975