Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ИНСТРУМЕНТ ЗА СЕНЗАЦИОНАЛНИ МУЗИЧКИ ОТРКИТИЈА
КОНЦЕРТ НА РУСКИОТ КОНТРАБАСИСТ ШИЛО

Периодика: Дневник Датум: 26.07.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
СТИЛСКО ИСТРАЖУВАЊЕ И НОВИ БОИ
по концертите на александар шило и пјер лоран бу шарла

Периодика: Утрински весник Датум: 23.07.1999