Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ВО ДУХОТ НА ЕЛИНГТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1984

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1982

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АВАНГАРДНИОТ ЏЕЗ СЕ ПОВЕЌЕ ОСВОЈУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1973