Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
„САМСОН И ДАЛИЛА“ ПРВА ПРЕМИЕРА НА СКОПСКАТА ОПЕРА ВО ОВАА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1957

Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
ЈОХАН ШТРАУС: „ЛИЛЈАКОТ“

Периодика: Разгледи Датум: 13.01.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ШТРАУСОВАТА ОПЕРЕТА “ЛИЛЈАКОТ” НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.01.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ОПЕРАТА ” ПРОДАДЕНА НЕВЕСТА” ОДНОВО НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
„АНДРЕ ШЕНИЕ“ – HOBA ПРЕМИЕРА HA СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.03.1956

Автор: Александар Кировски Категорија: критика
ПРВАТА ОПЕРА „ГОЦЕ“ ОД КИРИЛ МАКЕДОНСКИ

Периодика: Разгледи Датум: 23.05.1954