Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
УСПЕШНО НА СТАРТОТ
КОН ИЗВЕДБАТА НА КАРМИНА БУРАНА НА СЦЕНАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1991

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
ПРЕКРАСНА АИДА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОВЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕИЗЕДНАЧЕНО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
САРАЕВСКИТЕ БОЕМИ ВООДУШЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
„РИГОЛЕТО“ ВО НОВО УМЕТНИЧКО КАЖУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАЗНИШАНО И ПОВРШНО

Периодика: Вечер Датум: 16.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ЗАСТРАНУВАЊЕ ОД КРИТЕРИУМОТ

Периодика: Вечер Датум: 24.05.1972