Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОМЕДИЈА ВО ЕДЕН ЧИН
за „промоцијата“ на „мјузиклот“ „страста доаѓа на крај“ од борис танасков

Периодика: Вечер Датум: 13.12.1995

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРОДЛАБОЧЕНО И УВЕРЛИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.02.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПРАЗНИЧЕН АМБИЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.02.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВЕ ПРИВЛЕЧНИ МУЗИЧКИ СРЕДБИ
за рециталите на кларинетистот борис танасков и на виолинското дуо гаврислка - братоев

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕН УСПЕХ
за концертот на кларинетистот борис танасков

Периодика: Вечер Датум: 10.03.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ОСВЕДОЧЕНА КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ФАНАТИЧНА ЉУБОВ КОН КЛАРИНЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.01.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ИМПРЕСИВНО-ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАНИМЛИВО И ПРИВЛЕЧНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СУМИРАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПОДРЕДЕНА НА АКУСТИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1975

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
БОРИС ТАНАСКОВ – НОВО ИМЕ ВО МУЗИЧКАТА РЕПРОДУКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА АФИРМАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.04.1972