Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ОБНОВА И СМЕНА НА ГЕНЕРАЦИИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1985

Автор: Ѓурѓица Јовановска Категорија: критика
БАЛЕТОТ „ЛАБИН И ДОЈРАНА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1980

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
НАД ОЧЕКУВАНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1979

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 17.06.1978

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ВИСТИНСКО ЗАЖИВУВАЊЕ НА БАЛЕТСКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОВОД: ЛИТЕРАТУРА. КОН ПРЕМИЕРАТА НА БАЛЕТОТ „КИКОТОТ НА ГРОЗДАНА“ ОД ДАНЕ ШКЕРА НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОВТОРНО ВИДУВАЊЕ НА „ЛЕГЕНДАТА ЗА ЉУБОВТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1974

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
„РАЈМОНДА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1969

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
„БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ“ ВО МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Вечер Датум: 19.06.1968