Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕДИНСТВЕНО ДВОРЖАК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1976

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО УМЕТНИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1972

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
СЛОВЕНЕЧКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ВО СКОПЈЕ

Периодика: „Културен живот", Датум: 01.10.1960

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ПРВА ИЗВЕДБА HA 9- ТА БЕТОВЕНОВА СИМФОНИЈА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1959