Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ЧЕКОР КОН СВЕТСКИТЕ МЕТРОПОЛИ
сузана бранкини, сопран, италија

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.10.2000

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ФУНКЦИОНАЛНО И СТАБИЛНО
БОЕМИ И ЛУЧИЈА ДИ ЛАМЕРМУР НА СЦЕНАТА НА МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1988

Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
УСПЕШНА ОБНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА ТЕНОРА – ДВЕ ПРЕТСТАВИ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1985

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РАСПЕАНА МЛАДОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕД СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНО УИГРАНА ЕКИПА

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕПРЕТЕЦИОЗНА И ДОПАДЛИВА МИМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РАСПЕАНА МЛАДОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК: НЕЗАБОРАВНО!

Периодика: Вечер Датум: 01.06.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВОЛШЕБНА ВОКАЛНА МОЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
САРАЕВСКИТЕ БОЕМИ ВООДУШЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРИЈАТНО ОПЕРСКО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1977