Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
РОКОТ НА МАРГИНИТЕ
ДОМАШНА ДИСКОГРАФИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1990