Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАНШ ТЕБОМ НА СЦЕНАТА НА СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1960