Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РАЗЛИЧНИ ПРИОДИ

Периодика: Вечер Датум: 04.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТВРДЕНО РЕНОМЕ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕЗАДОВОЛЕН КРИТЕРИУМ НА КОЛЕКТИВНА УИГРАНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНСИСТИРАЊЕ НА ВИРТУОЗНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1977

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
„ОНЕГИН“ СО СОЛИСТИ ОД СОФИСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕВГЕНИЈ ОНЕГИН

Периодика: Вечер Датум: 24.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„БОЕМИ“ – ДОКАЗ ЗА ВНИМАТЕЛНО НЕГУВАЊЕ НА РЕНОМЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1973