Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ЕНТУЗИЈАЗАМ И АМБИЦИОЗНОСТ
кон јубилејниот концерт - 30 години дејност на Благоја ангеловски

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.2000

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
СВИРЕЊЕТО КАКО СТРАСТ
кон завршниот концерт на семинарот за лимени дувачки инструменти

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1998

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ОДУШЕВУВАЊЕОД МАЈСТОРСТВОТО НА УМЕТНИКОТ
по концертот на благој ангеловски - труба пиколо и тодор светиев - електрични оргули на „охридско лето 97“

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК…НЕШТО НОВО
кон концертите на македонската филхармонија под диригентство на питер гилберт - дајсон, и на камерниот ансамбл „музикум академикум“

Периодика: Вечер Датум: 12.06.1997

Автор: Г.Р. Категорија: критика
ВОЛШЕБНИОТ ЗВУК НА ТРУБАТА
НАШИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1994

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПУЛСИРАЧКА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1990

Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
ПРИЈАТНА ЏЕЗ ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.12.1985

Автор: Б. Ангеловски Категорија: критика
МОСКОВСКИТЕ ВИРТУОЗИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1985

Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
НЕНАДМИНАТ БАХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1985

Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
ХОМОГЕНА ОРКЕСТАРСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1985