Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕАТРАКТИВНО И БЕСМИСЛЕНО

Периодика: Вечер Датум: 27.03.1996