Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПОТЕОЗА НА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 20.01.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАГОРОДНИ МУЗИЧКИ КАЖУВАЊА
за концертот на билјана гаврилска, божидар братоев на виолини и фред дошек на оргули

Периодика: Вечер Датум: 13.03.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СОДРЖАЈНА КОНЦЕРТНА СЕДМИЦА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА БАРОКНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ФРАНК И ПРОШЕВ НАЈУСПЕШНО ИЗВЕДЕНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН КОНЦЕРТ

Периодика: Вечер Датум: 29.07.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОРЕКТЕН ОДНОС

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1971

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ГОДИШНА СМОТРА НА НАЈМЛАДАТА МУЗИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.06.1959