Автор: В. Атанасов Категорија: критика
КВАРТЕТОТ „БОРОДИН“ – ВОНРЕДЕН ВИОЛИНСКИ СОСТАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1965