Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВИСТИНСКИ КОНТАКТ СО ДЕЛАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1987

Автор: Б. Петровски Категорија: критика
АНСАМБЛОТ СВИРЕШЕ СО ГОЛЕМ ЖАР

Периодика: Вечер Датум: 09.04.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОЛЕКТИВЕН УМЕТНИЧКИ ОБРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.09.1961