Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ЧУВСТВО НА УМЕШНОСТ
рецитал на љубиша кировски на виолина и маја шутевска кировска на пијано и калина мрмевска на пијано

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1997

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977