Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ИЗВЕДБИ СО ГУДАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ БЕЗ МОТИВАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 02.10.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЛОША ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 22.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ЗА ВАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.10.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОЖИВЕАНА СРЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОСЛЕДНИ НА СМЕТАНОВОТО КРЕДО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.01.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИНТЕРЕСНО И КОРЕКТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНО ГОСТУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1974

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СРЕДБА СО ОБЛАГОРОДЕН СОПРАН

Периодика: Вечер Датум: 27.10.1972

Автор: М. Кнежевиќ Категорија: интервју
ДОБАР ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КВАЛИТЕТЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1971

Автор: Н.Н. Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ И ПУБЛИКАТА И КРИТИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВЕРОДОСТОЈНА И КОМПАКТНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
САЛА – НАСУШНА ПОТРЕБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1965