Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
НОВОГОДИШНА „ШТРАУСИЈАДА – 97“

Периодика: Македонско радио Датум: 02.12.1997

Автор: Емил Фрелих Категорија: критика
ОПЕРЕТАТА И НЕЈЗИНОТО КУЛТУРНО ЗНАЧЕЊЕ– пред прикажувањето на првата оперета во Скопје

Периодика: Разгледи Датум: 18.11.1956