Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ДОСТОЈНО И ЗА МУЗИЧАРИТЕ И ЗА ПУБЛИКАТА
КОНЦЕРТ НА БАЛКАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 26.11.2002

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ОБЕДИНУВАЊЕ НА МУЗИЧАРИ ОД БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ
Трето издание на "Балканска филхармонија"

Периодика: Утрински весник Датум: 20.11.2002

Автор: Викторија Коларовска Гмирја Категорија: критика
КУЛМИНАТИВНО ФИНАЛЕ
кон концертот на Балканската филхармонија на „Есенските музички свечености“

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
СПЕКТАКУЛАРНА НАЈАВА НА ЗАЕДНИШТВО
КОНЦЕРТ НА „БАЛКАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА“ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Дневник Датум: 03.12.2001

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
БАЛКАНСКА ОДА НА РАДОСТА
за концертот на балканската филхармонија

Периодика: Вечер Датум: 06.07.2000

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ОДА ЗА МУЗИЧКОТО ОБЕДИНУВАЊЕ НА БАЛКАНОТ
отворање Скопско лето

Периодика: Дневник Датум: 04.07.2000

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН УМЕТНИЧКИ СЕНЗИБИЛИТЕТ
кон концертот на балканска филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ИМПРЕСИВНА ГЛЕТКА НА СЦЕНАТА НА МНТ
ПО КОНЦЕРТОТ НА БАЛКАНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Утрински весник Датум: 24.06.2000