Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АТРАКТИВНИ НУМЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗМЕСТЕНА ИЗВЕДУВАЧКА ОПТИКА
ЗА ПРЕТСТАВАТА БАЛ ПОД МАСКИ ОД Ѓ.ВЕРДИ СО СОЛИСТИ ОД ТУРЦИЈА, РОМАНИЈА И ФР ГЕРМАНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА ТЕНОРА – ДВЕ ПРЕТСТАВИ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РИЗИК, НО УСПЕШНО

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ОДЛИЧЕН КОЛЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РАСПЕАНА МЛАДОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕД СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„БАЛ ПОД МАСКИ“-ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МЛАКА ИСПОЛНУВАЧКА АТМОСФЕРА

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШЕН ЗАФАТ

Периодика: Вечер Датум: 16.05.1978