Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ИСКОНСКО НАСЛЕДСТВО СО ПОГЛЕД КОН СОВРЕМЕНОСТА
Со концертот „Од исконот“, почнаа „Деновите на македонска музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 27.03.2008

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ВИСОК ПИЈАНИСТИЧКИ АРТИЗАМ
кон концертот на пијанистот валери стефановски, „интерфест 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1998

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВИ ПОНУДИ
ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1988

Автор: Марија Цветковиќ Категорија: критика
ВИСОКО УМЕТНИЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.12.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Периодика: Вечер Датум: 03.10.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПРИЈАТНА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТВРДЕН РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 04.02.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ ЗА ПОЗДРАВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 26.03.1977