Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ПРАЗНИЧНО И ПОЛЕТНО
по повод велигденскиот концерт на македонскат филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.04.1996

Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
ЗЛАТОУСТА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1989

Автор: / Категорија: есеј
ПОГЛЕД КОН МИНАТОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1971

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ХОРОТ НА РТВ СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 26.06.1968

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960