Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА КРЕАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1984

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1975