Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
„ЗАГРЕБ-66“ – НОВ ПОДЕМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОЛЕМА РЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1966

Автор: М. Ничота Категорија: критика
РЕКОРДИ И ПРЕДФЕСТИВАЛСКИ БУРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.01.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
РАСПЕАНИОТ ЈАДРАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ПОБЕДНИК ИТАЛИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1964

Автор: Мето Петровски Категорија: Осврт
НАЈИНВЕНТИВНИ АРАНЖМАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
„ОПАТИЈА 63“-НОВО РАЗОЧАРУВАЊЕ?

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1963