Автор: Б. Петровски Категорија: Осврт
ФЕСТИВАЛ

Периодика: Вечер Датум: 16.11.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОЛКУ, МОЖЕБИ, НЕКОРИСНИ РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1961