Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
ОВАЦИИ ЗА ИЛЈА ГРУБЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
НЕДОВОЛНА ПОДГОТОВКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕОБИЧНА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.06.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ВИСОКО ИЗВЕДУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980