Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
МОСТ НА МУЗИКАТА БЕЗ ГРАНИЦИ
„струни'“ ансамбл за етно музика, словенија

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.10.2000