Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВЕДРО, ЗАБАВНО, ЗАДОВОЛУВАЧКО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОЛЕМА РЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1966

Автор: М. Ничота Категорија: критика
РЕКОРДИ И ПРЕДФЕСТИВАЛСКИ БУРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.01.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ВАСА БЕЛОШЕВИЌ И ВОКАЛНИТЕ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.03.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВИСОКИ ПЕАЧКИ КРЕАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
БОГАТА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1961