Автор: Душка Тасевска Категорија: критика
МОЈАТА ВТОРА ТАТКОВИНА
ПО ВЕСТА ЗА СМРТТА НА АНДРЕ НАВАРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СРЕДБА СО ДВАЈЦА КОНЦЕРТНИ ПРИЈАТЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 24.08.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МУЗЕЈСКИ РАРИТЕТИ И ВИОЛОНЧЕЛИСТИЧКИ СТРАСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: интервју
ЗБОГАТЕН ФОНДОТ НА МУЗИЧКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ВИОЛОНЧЕЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПО ТРАГИТЕ НА ЕДНО ЖИВЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЧИТ КОН ГОЛЕМИОТ МАЈСТОР

Периодика: Вечер Датум: 17.08.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДОЖИВЕАН МУЗИЧКИ ЧИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО И СОДРЖАЈНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ВО ЗНАКОТ НА ЕДЕН ГОЛЕМ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНА УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1973

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ПРИДОНЕС НА РЕНОМЕТО

Периодика: Вечер Датум: 19.08.1972