Автор: Бранко Каракаш Категорија: друго
ШТО ПОКАЖА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА HA НРМ ВО ИЗМИНАТАТА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.08.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА ПРВЕНЕЦОТ НА ВАРШАВСКАТА ОПЕРА АНДРЕЈ ХЈОЛСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.02.1957