Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПЕЦИФИЧЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 30.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УШТЕ ДВЕ ПРИЈАТНИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПО ТРАГИТЕ НА ЕДНО ЖИВЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНА УМЕТНИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 17.04.1975

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ГОЛЕМАТА УМЕТНОСТ НА АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1961

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОНЦЕРТИ HA ВЛАДИМИР КРПАН И НА ЈАНОШ ШТАРКЕР

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 08.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ПИНА КАРМИРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1960

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
УМЕТНОСТА НА ПИНА КАРМИРЕЛИ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 15.04.1960

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОЦЕРТОТ НА ВИОЛИНИСТОТ СИДНИ ХАРТ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 26.01.1959

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ВИРТУОЗНОСТА НА МАЈКЛ РАБИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.10.1958

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НА АНДРЕ НАВАРА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 07.04.1958

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ИДА ХЕНДЕЛ

Периодика: Разгледи Датум: 20.10.1957

Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
ХЕНРИК ШЕРИНГ

Периодика: Разгледи Датум: 22.04.1956

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТНИОТ ЖИВОТ ВО ИЗМИНАТАТА 52

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1953