Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.10.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИНТЕРЕСНО И КОРЕКТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УСПЕШЕН РАЗВОЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
КОРЕКТНОСТ, НО И СТАРИ БОЛКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ФРЛЕНОТО СЕМЕ НА КУЛТИВИРАНОСТА ДАДЕ ПЛОДОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1973

Автор: Димитрија Бужаровски Категорија: критика
ВО ЗНАК НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Вечер Датум: 11.06.1973

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
„АИДА“ – НАЈГОЛЕМО ОСТВАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.06.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
АНА – ПАТНИК И СОБИРАЧ НА СКАПОЦЕНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„ОРФЕЈ“ – НОВА ДИМЕНЗИЈА НА АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНО НИВО НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.02.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
ЗА ЖИВИТЕ И МРТВИТЕ ДА НЕ БИДАТ АНОНИМНИ

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕПРИЗНА НОРМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РУСАЛКА – ОГРОМЕН НАПОР ЗА ЦЕЛ КОЛЕКТИВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1972