Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ГЕРШВИН ВО СКОПЈЕ
кон концертот на македонската филхармонија поеветен на стогодишнината од раѓањето на гершвин

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.01.1998

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ГЕРШВИНОВА СИМФОНИСКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛЕКУСЕЖНА ИНИЦИЈАТИВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.02.1968