Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МЛАДОСТ И НОВИНИ НА КОНЦЕРТНИТЕ ПОДИУМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1977

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
СТАНДАРДНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.02.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАБОТНО-СТУДИСКА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИРТУОЗНИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.04.1961