Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ДАЛИ „ЗАГРЕБ“ СТАГНИРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.01.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
БЕСПЛОДНА СЕНТИМЕНТАЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.10.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВИСОКИ ПЕАЧКИ КРЕАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1961