Автор: Ален Хаџистефанов Категорија: критика
МАРСАЛИС КАКО ЕЛИНГТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1992