Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ИМПРЕСИВЕН УМЕТНИЧКИ СЕНЗИБИЛИТЕТ
кон концертот на балканска филхармонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.2000

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕВГЕНИЈ ОНЕГИН

Периодика: Вечер Датум: 24.05.1974