Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧЕСТА Е СПАСЕНА
ЗА ЈУБИЛЕЈНИОТ КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 14.12.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
СВЕЖИ ЕЛЕМЕНТИ
РЕЦИТАЛ НА АЛЕКСАНДРА РОМАНИЌ ПИЈАНО, САРАЕВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.12.1987

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НАСПРОТИ МИТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1982

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НАД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1974