Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК … СЕ БЕШЕ МУЗИКА
за изведба на ораториумот „Стабат Матер“ од Ѓоакино Росини

Периодика: Вечер Датум: 27.10.1993

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВЖЕШТЕНА ЕМОТИВНА ТЕНЗИЈА
за концертот на МФ по повод 500-годишнината од протерувањето на евреите од Шпанија и 50-годишнината од нивната депортација од Македонија

Периодика: Вечер Датум: 18.03.1993

Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
ХОМОГЕНА ОРКЕСТАРСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЕКСПРЕСИВНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1984

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДВА ИНТЕРЕСНИ МЕЦОСОПРАНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974